Podręczniki rok szkolny 2020/2021

 

Wykaz podręczników

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 rodzice uczniów klas szkoły podstawowej  nie będą kupować podręczników, materiałów edukacyjnych  oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

Podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne do tych klas zostaną  zakupione przez szkołę z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i udostępione uczniom na początku roku szkolnego.