Dyrektor Szkoły i Kadra Pedagogiczna

Dyrektorem Zespołu Przedszkolno - Szkolnego

w Krzykawie jest:

 

mgr Beata Sobieska - Pieczonka

 

Kadra Pedagogiczna

 

Edukacja przedszkolna

mgr Renata Grzebinoga

mgr Anna Wenc Prowancka

mgr Aneta Janota

mgr Katarzyna Glanowska - Bobko

mgr Katarzyna Kocjan

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Wioletta Kopczyk  

mgr Katarzyna Biel  w zastępstwie mgr Wojciech Orczyk

mgr Monika Cebo  

 

Język polski

 mgr Magdalena Pichlak  

 mgr Joanna Imielska - Płonka

 

Język angielski

mgr Izabela Molęda 

mgr Aleksandra Rudnicka - Mendel

 

Język włoski

mgr Agnieszka Skałka 

 

Język niemiecki

mgr Adam Kwiatkowski 

 

Historia

mgr Alicja Kondek

 

Wiedza o społeczeństwie 

mgr Alicja Kondek

 

Matematyka

mgr Aleksandra Niedzielska 

mgr Monika Zoń 

 

Chemia 

mgr Magdalena Woźniczko  

 

Biologia

mgr Magdalena Woźniczko  

 

Geografia 

mgr Ewelina Migas - Feliksik

 

Fizyka

mgr Beata Jurczyk – Szotek 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Magdalena Pichlak

 

 Plastyka

  mgr Joanna Pietrasiewicz 

  

 Informatyka 

mgr Ewelina Migas - Feliksik

mgr Monika Zoń

mgr Beata Jurczyk - Szotek 

 

Technika

 mgr Beata Jurczyk - Szotek 

 

Muzyka

mgr Beata Probierz

 

 

 Wychowanie fizyczne 

mgr Katarzyna Gruszczyńska

mgr Jacek Ślęzak 

 

Religia Polskokatolicka 

ks. mgr Tadeusz Budacz 

 

Religia Rzymskokatolicka 

 p. Barbara Krzysiak 

 

Pedagog szkolny 

 mgr Beata Ślęzak 

 

Psycholog  

mgr Barbara Łaskawiec 

 

Biblioteka, ICIM

mgr Justyna Wdowik 

 

Logopeda

 mgr Katarzyna Biel  w zastępstwie mgr Anna Piekoszewska