Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,

(załączniki do pobrania na dole strony)

informujemy, iż w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 będą funkcjonowały i sprawowały opiekę wakacyjną nad dziećmi w Gminie Bolesław dwa przedszkola:

  1. Przedszkole w Krzykawie od 01-31.07.2020 r.
  2. Przedszkole w Podlipiu od 02-21.08.2020 r.

Mamy świadomość, iż obecna sytuacja jest na tyle wyjątkowa, iż konieczne jest dostosowanie pracy przedszkoli do aktualnej rzeczywistości, by mogły one świadczyć opiekę nad dziećmi  w tym trudnym dla Rodziców powrocie do pracy.

Przedszkola, kierując się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i opiekunów, będą funkcjonowały zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie wytycznych GIS.

Z uwagi na konieczność zaplanowania organizacji pracy przedszkoli na najbliższe miesiące, prosimy Rodziców o zapoznanie się informacjami i podjęcie decyzji, co do zapisu dziecka na dyżur wakacyjny.

Apelujemy o rozważne i przemyślane deklaracje w rozbiciu na poszczególne dni, co umożliwi sprawną organizację przedszkola. Wnioski składamy w placówce macierzystej.

 

Kartę można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki Przedszkole lub w sekretariacie szkoły. W razie pytań czekamy na tel.  32 6493040

 

Informacje dodatkowe:

1. Opłata za dyżur NIE PODLEGA ZWROTOWI

2. Obowiązek wniesienia opłaty za dyżur do 30 czerwca 2020r. z dopiskiem –

WAKACJE + imię i nazwisko dziecka

3. Koszt dziennego wyżywienia (3 posiłki) – 5,50 zł

4. Opłata za godzinę pobytu dziecka ponad bezpłatną podstawę programową

wynosi 1,00 zł

5. Termin składania Kart na dyżur wakacyjny upływa z dniem 15 czerwca 2020r.                                

6. Sposób obliczenia opłaty wakacyjnej:

  • wyżywienie: każdy deklarowany dzień pobytu dziecka w przedszkolu    (5,50 zł) X ilość dni = kwota do zapłaty
  • opłata za godziny: każdy deklarowany dzień pobytu dziecka w przedszkolu  (przy pobycie 7h = 2,00zł)  X  ilość dni = kwota do zapłaty

minimum 2 godziny dziennie w każdym wybranym przedszkolu.

Od dzieci obecnie 7-letnich (rocznik 2013),  nie pobiera się opłaty za pobyt godzinowy. Rodzice płacą tylko za wyżywienie.

 

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy przedszkola macierzystego.

 

Załączniki do pobrania;

  • Załącznik 1

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 - .docx

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 - .pdf

 

  • Załącznik 2

Oświadczenie rodzica - .docx

 Oświadczenie rodzica - .pdf