IDO

Inspektorem danych osobowych jest pan Konrad Lorek

 

iodkrzykawa@gminaboleslaw.pl