RODO

Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest Zespół Przedszkolno - Szkolny w Krzykawie reprezentowany przez  panią Dyrektor Beatę Sobieską - Pieczonka