Read on! - projekt języka angielskiego

 

W bieżącym roku szkolnym, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w naszej szkole rusza projekt Read On - innowacyjny projekt wspierający czytelnictwo  w języku angielskim wśród dzieci w wieku 10 -13 lat.

 

Projekt został przygotowany przez Oxford University Press Polska z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytelnictwo wśród dzieci. Ideą jest zachęcenie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności. Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych to kluczowe umiejętności XXI wieku.

Dzięki wsparciu Rady Rodziców został zakupiony zestaw
70 lektur w języku angielskim w celu rozwijania czytelnictwa wśród dzieci zgodnie z założeniami  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego dziecka. Uczniowie z klasy przystępującej do projektu otrzymują do dyspozycji zestaw 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce dostosowanej do podstawy programowej w klasach 4-6 oraz na odpowiednim poziomie językowym. Uczniowie są zachęcani do przeczytania w ciągu roku szkolnego jak największej liczby książek i dzielenia się swoimi wrażeniami i opiniami na ich temat wykonując różnorodne zadania  i projekty. 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie READ ON:

ü  zmiana nastawienia uczniów do czytania (niezależnie od języka)  i nastawienia do nauki

ü   rozwój kompetencji językowych i czytelniczych leżących  u podstawy sukcesów edukacyjnych

ü  poprawa osiągnięć uczniów w zakresie umiejętności posługiwania się językiem

ü  włączenie w proces edukacyjny uczniów ze specjalnymi potrzebami

 

Liczymy na to, że czytanie w języku angielskim sprawi naszym uczniom ogromną satysfakcję i będzie ciekawym doświadczeniem. O poczynaniach w ramach projektu READ ON będziemy informować na bieżąco.

 

                                                                                                             Joanna Sosnowska