Innowacja pedagogiczna „Muzyczna Przerwa”

 

            Nauczyciele zastanawiali się , co jakie działania należy podjąć , by szkoła nie była kojarzona tylko z nauką, obowiązkiem, stresem, żeby zmieniła się w miejsce przyjazne i radosne, pomagające uczniom w rozładowaniu napięć oraz wskazywania jak można bezpieczne spędzić czas na przerwach międzylekcyjnych. Uczniowie bardzo często sygnalizowali potrzebę posłuchania głośnej muzyki, wykrzyczenia złych emocji oraz zabaw ruchowych. Czasami sami organizowali sobie takie zajęcia ale rodziło to sytuacje konfliktowe zagrażające ich bezpieczeństwu.

            Wiemy że naturalną potrzebą dzieci jest potrzeba ruchu i zabawa. W szkole przybiera ona bardzo różne formy od zabaw akceptowanych w szkole do zachowań czasami niebezpiecznych dla uczniów. Poprzez zabawę dzieci zaspakajają swoją ciekawość, wzbogacają swoją wiedzę, doświadczenie oraz potrzebę współdziałania i integrowania się. Stworzyłyśmy warunki dla uczniów ( czasami posiadającymi różne problemy w nauce ) na zaprezentowanie swoich zdolności i umiejętności oraz na integrację zespołów międzyklasowych.  Dlatego też opracowałyśmy program, który zakłada wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań, pomoc w rozładowaniu napięć i stresu. Postanowiłyśmy także wprowadzić elementy muzyki poważnej aby przybliżyć uczniom inne gatunki muzyczne.

Przewidywane osiągnięcia

            Rozwinięcie inwencji twórczej uczniów, swoboda działania, dokonywanie  trafne  wybory. Poszerzenie wszechstronnego i optymalnego rozwoju wszystkich dyspozycji poznawczych, w tym głównie zdolności twórczego myślenia. Zwiększenie bezpieczeństwa w czasie przerw międzylekcyjnych. Zaistnienie w środowisku szkolnym. Ułatwienie uczniom kontaktu z muzyką, wprowadzenia ich w świat, który poszerzy ich wiedzę na temat sposobów prezentowania kultury, rozwinie ich dociekliwość poznawczą i uczyni – przynajmniej z niektórych - świadomych uczestników życia kulturalnego. Zaktywizowanie ruchowe i umiejętność aktywnego spędzania wolnego czasu.  Wskazanie iż muzyka i taniec w pełnią bardzo ważną rolę. Poprzez taniec i obcowanie z muzyką, uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów, ale też może przyswajać wiedzę z wielu dziedzin w bardzo atrakcyjny sposób.

Czas trwania : 1 marca – 15 czerwca 2018 r.

Wdowik Justyna, Beata Probierz