Projekt Świeżaki

 

 

"Każdy Świeżak Ci to powie - warto dbać o swoje zdrowie"

 

W listopadzie rozpoczyna się II edycja projektu "Każdy Świeżak Ci to powie - warto dbać o swoje zdrowie".

Projekt ma na celu poszerzenie u uczniów wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia. Ponadto przyczynia się także do zainteresowania uczniów problematyką prozdrowotną, do rozwijania umiejętności twórczej realizacji zadań, a także do umiejętności pracy i współdziałania w grupie.

W ramach akcji uczniowie klasy I, IIIa oraz klasy "0" uczestniczyć będą w różnego rodzaju działaniach i akcjach. m.in: organizacji dnia zdrowego odżywiania się, dnia przebrania za Świeżaka, konkursu rysunkowego dotyczącego projektu nowego Świeżaka, a także konkursu na wiersz promujący zdrowe odżywianie.

Projekt realizowany będzie w okresie od 06.11.2017 do kwietnia 2018.

Ważną rolę w realizacji projektu będą pełnić rodzice dzieci. Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu możliwa będzie realizacja tego przedsięwzęcia.

 

Artykuły