Akademia Bezpiecznego Puchatka

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to program edukacyjny o charakterze społecznym organizowany cyklicznie począwszy od roku szkolnego 2009/2010. Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” obejmuje corocznie swoim zasięgiem wszystkie województwa w Polsce. W projekcie każdego roku udział bierze ok. 300 000 dzieci, niemal 13 000 nauczycieli z ponad 7 000 szkół podstawowych. Do tej pory w programie wzięło udział łącznie  ok. 1 750 000 dzieci. Czas trwania najbliższej, już IX edycji programu to rok szkolny 2017/2018. 

Szkoły, które wyrażą chęć przystąpienia  do programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” otrzymują bezpłatne materiały edukacyjne do wykorzystania w czasie zajęć (scenariusze lekcyjne, materiały ilustracyjne i dydaktyczne, w tym książeczki edukacyjne z zadaniami dla każdego ucznia). Zadaniem szkół, które biorą udział w programie, jest realizacja przygotowanych scenariuszy i wykorzystanie przesłanych materiałów do edukowania swoich podopiecznych na temat bezpieczeństwa. Po zakończeniu zajęć przeprowadzanych na podstawie materiałów „Akademia Bezpiecznego Puchatka” odbywa się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie sprawdzający zdobytą przez Pierwszoklasistów wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Test zostanie przeprowadzony w listopadzie. W ramach wysyłki materiałów do szkół wszystkie dzieci otrzymują specjalnie przygotowane książeczki z ćwiczeniami i zabawami, dzięki którym mogą utrwalać zdobytą w szkole wiedzę samodzielnie lub z rodzicami. Materiały tegorocznej edycji programu zostały wzbogacone o tematykę związaną z pierwszą pomocą oraz zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu. Dodatkowo przekazujemy dzieciom przydatne informacje związane z efektywnym zapamiętywaniem, treningiem koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijaniem kreatywności. W książeczkach umieszczona jest również specjalna broszura informacyjna dla RodzicówWszystkie materiały są każdego roku ocenione merytorycznie przez metodyka oraz Policję. 

 

Program jest przygotowywany we współpracy z: Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii  i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy sprawuje Komenda Główna Policji.Partnerem medialnym jest portal MiastoDzieci.pl.