Małopolskie Talenty

MAŁOPOLSKIE TALENTY to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat. Na uczniów czekają m.in:

 

Profesjonalna diagnoza uzdolnień

Zajęcia realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych

Letnia Szkoła Młodych Talentów

Forum Młodych Talentów

Konkursy edukacyjne

 

Więcej o programie http://malopolskietalenty.pl/wazne-dokumenty/

 

Regulamin wsparcia uczniów w projekcie koordynacyjnym Małopolskie Talenty