Historia Szkoły

 

                 

 Bogata i niezwykle interesująca jest historia Zespołu Szkół im. płk. Francesco Nullo w Krzykawie szkoły, która w 2000 r. obchodziła jubileusz 50-lecia swego istnienia. Z ustnej relacji dziadów i pradziadów dowiadujemy się że szkolnictwo w Krzykawie istniało już w czasie zaborów. Było to oczywiście szkolnictwo tajne. Z przekazów ustnych wynika, że w latach 1910-1918 uczył w Krzykawie nauczyciel Jagodziński. Nauka odbywała się w prywatnym domu Moskwów. Był to niski, drewniany domek kryty słomą o maleńkich czteroszynowych oknach.

Dzieci uczęszczały do szkoły tylko w okresie zimy, gdy nie było już pracy w polu. Dlatego mówiło się, że dziecko ukończyło dwie lub trzy „zimy”. Brak było papieru, pisano i rysowano na czarnych tabliczkach przy pomocy „rysika”. Jagodziński uczył jeszcze kilka lat po odzyskaniu niepodległości, aż do śmierci w 1925 r. Pierwszym kierownikiem szkoły w Krzykawie była pani Janina Ferencowiczówna. W latach dwudziestych przyszło dwoje nauczycieli, którzy na stałe wpisali się w jej historię. Byli to Tadeusz Starkiewicz (późniejszy długoletni kierownik szkoły) oraz Stanisława Tymbarska, która została jego żoną. Okres międzywojenny i okupacja to bardzo trudne czasy dla szkolnictwa w naszej wsi.

Uczono tylko rachunków, czytania, pisania i rysunków. Brak było podręczników. W czasie okupacji szkolna biblioteka została zlikwidowana, a książki przewieziono do niemieckiej cenzury na Skałkę. Niewiele z nich zwrócono, bowiem większość została zniszczona przez okupanta. Po zakończeniu II wojny światowej nauka odbywała się w czterech salkach, w prywatnych domach Sośnierzów, Liszków, Kunowskich i Żmudów. Kierownikiem szkoły był wspomniany już Tadeusz Starkiewicz – prawnik z wykształcenia, społecznik, pasjonat i wielki przyjaciel dzieci. Przeżył hitlerowskie obozy w Mathausen, Gusen, Dachau, by wrócić do swej wioski – Krzykawy, do swej ukochanej młodzieży. Po wyzwoleniu prowadził szkołę, wówczas już siedmioklasową, z wielkim zapałem.

W 1947 r. rozpoczęto budowę szkoły z prawdziwego zdarzenia. Kierownik Starkiewicz – główny inicjator budowy oraz ówczesny wójt gminy Bolesław – a mieszkaniec Krzykawy – Władysław Dukat dokładali wszelkich starań, pracując „głową i rękami” i jedynie z funduszy gminy i dobrowolnych składek mieszkańców zbudowali szkołę w ciągu dwóch lat. Ich pracę entuzjastycznie wspierało całe społeczeństwo Krzykawy, Krzykawki, Małobądza i okolicznych przysiółków, z których dzieci uczęszczały do szkoły.

Powstał budynek jasny, przestrzenny jak na owe czasy, który oprócz izb lekcyjnych mieścił także mieszkania dla nauczycieli. Był rok 1949, a nasza szkoła była jedną z trzech pierwszych szkół zbudowanych po wojnie na terenie powiatu olkuskiego.

Po śmierci Tadeusza Starkiewicza następują kolejni kierownicy: Zofia Gruszczyńska, Stanisław Kozioł, Józef Marszałek.

Dwaj ostatni modernizują szkołę i jej obejście. W roku szkolnym 1966/67 powstaje zgodnie z reformą szkolnictwa klasa ósma. W roku szkolnym 1969/70 kierownikiem, z później dyrektorem szkoły jest Eugenia Stypa.

26 czerwca 1975 r. był dla szkoły w Krzykawie dniem tragicznym. Z nieustalonych przyczyn wybuchł pożar, który zniszczył całkowicie górną część budynku.

Spłonął w 75 procentach księgozbiór biblioteki, noszącej imię późniejszego patrona szkoły płk. Francesco Nullo – nadane jej w 1933 roku w rocznicę śmierci pułkownika. Zniszczony budynek ze spalonymi stropami nie nadawał się do użytku. Aby nie rozpraszać dzieci po sąsiednich szkołach, wynajęto pomieszczenia zastępcze.

Natychmiastowa reakcja Zbiorczej Szkoły Gminnej, Urzędu Gminy Bolesław, a następnie Urzędu Miasta w Bukownie doprowadziły do tego, że po trzech latach ogromnego wysiłku powstał wspaniale odbudowany i rozbudowany budynek szkolny.

 

Starania dyrektora szkoły – pani Eugenii Stypy, Gminnego Dyrektora Szkół – Zdzisława Rosoła, Komitetu Odbudowy Szkół z inż. Józefem Liszką na czele, Komitetu Rodzicielskiego i Opiekuńczego, a także pomoc rodziców zostały uwieńczone pełnym sukcesem 23 października 1978 r. Wówczas to uroczyście oddano do użytku młodzieży odremontowaną i rozbudowaną szkołę. Jej nazwa brzmiała: Zbiorcza Szkoła Gminna w Bukownie z siedzibą w Bolesławiu

Szkoła Podstawowa w Krzykawie.

 

Z początkiem roku szkolnego 1991/1992 szkoła w Krzykawie rozpoczęła starania o nadanie jej imienia. W drodze plebiscytu ogłoszonego przez Szkolną Radę Uczniowską na pierwsze miejsce wysunęła się kandydatura płk. Francesco Nullo. Propozycja przyszłego patrona szkoły została zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną oraz rodziców.

W szkole zorganizowano szereg działań mających na celu przybliżenie wszystkim postaci bohatera z okresu powstania styczniowego, który prowadząc Legię Francusko-Włoską do walki z Moskalami w imię hasła: „ZA wolność naszą i waszą”, został śmiertelnie ranny 5 maja 1863 roku w bitwie pod Krzykawką.

Do prac przygotowawczych zostali włączeni wszyscy nauczyciele szkoły, uczniowie, rodzice, Urząd Gminy w Bolesławiu i Gminny Ośrodek Kultury. Do najważniejszych przedsięwzięć można zaliczyć: założenie kroniki miejsca śmierci płk. Fr. Nullo (Miejsca Pamięci Narodowej szkoły), objęcie całoroczną opieką pomnika płk. Nullo znajdującego się na polanie w Krzykawce, liczne konkursy na temat powstania styczniowego oraz postaci Fr. Nullo, a także cykl lekcji pod hasłem: „Patron szkoły – naszym wzorem” przeprowadzonych w każdej klasie.

11 marca 1993 roku Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Krzykawie wystąpiła z wnioskiem do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach o nadanie szkole imienia płk. Francesco Nullo, następująco motywując swój wybór:

       „postać Pułkownika. związana jest z historią naszego regionu od 1863 roku. Poległ on w czasie powstania styczniowego w bitwie pod Krzykawką[…]

-        Wyborowi patrona przyświeca chęć złożenia hołdu bojownikowi o wolność i demokrację w 130 rocznicę jego śmierci,

-        Nasza szkoła będzie nosiła imię płk. Nullo z godnością,

-        O wyborze imienia patrona zadecydowali uczniowie, rodzice, nauczyciele i sojusznicy szkoły w drodze referendum”.

Wniosek o nadanie imienia pułkownika Nullo szkole w Krzykawie został przyjęty przez Kuratorium Oświaty i Wychowania i dnia 5 kwietnia 1993 roku szkoła otrzymała akt mianowania.

 

8 maja 1993 roku w Szkole Podstawowej w Krzykawie odbyła się niecodzienna uroczystość. W dniu tym, w 130 rocznicę śmierci płk. Fr. Nullo, bohaterskiego Włocha, który poległ w bitwie pod Krzykawką w obronie Polski, szkoła otrzymała jego imię.

Na uroczystość nadania imienia przybyła specjalna delegacja z Bergamo – rodzinnego miasta Fr. Nullo, członkowie Komitetu Obchodów Uroczystości 130 rocznicy śmierci pułkownika, przedstawiciele władz miejskich Olkusza, członkowie Zarządu Gminy Bolesław, pracownicy Delegatury Kuratorium Oświaty w Olkuszu oraz dyrektorzy okolicznych szkół, nauczyciele, młodzież i mieszkańcy Krzykawy.

 

 

 

 

Akt nadania szkole imienia odczytał wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania – p. Edward Wach. Odsłonięto pamiątkową tablicę wmurowaną z tej okazji przed wejściem do budynku szkoły oraz kącik patrona urządzony w holu szkoły na parterze szkoły.

 

 

Po wysłuchaniu programu artystycznego przygotowanego przez młodzież goście zwiedzili szkołę, a następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na polanę, pod pomnik Nullo. Oficjalną część uroczystości zakończyło złożenie kwiatów i salwa karabinowa. Od tego dnia pełna i oficjalna nazwa szkoły to:

Szkoła Podstawowa

im. płk. Francesco Nullo

w Krzykawie

 

Od 1994 r. dyrektorem szkoły a także nauczycielem matematyki i fizyki jest Pani Maria Makar. Należy zauważyć, że pomimo pełnienia odpowiedzialnej funkcji nie przestała być dobrym, życzliwym dla wszystkich pracownikiem szkoły. Dzięki zaradności, gospodarności i wielkiemu zaangażowaniu Pani Dyrektor szkoła jest ciągle modernizowana, zmienia się także jej obejście. Powstaje nowy kompleks boisk do gry w piłkę nożną, ręczną i koszykową, bieżnia oraz skocznia. Następuje przebudowa północnego skrzydła budynku nad salą rekreacyjną, pojawia się ogrodzenie szkoły od strony frontowej.

Dwie sale lekcyjne otrzymują nowe wyposażenie i meble, i w ten sposób szkoła może poszczycić się piękną pracownią humanistyczną i biologiczno-geograficzną – pomieszczeniami nowoczesnymi, niezwykle funkcjonalnymi, wyposażonymi dodatkowo w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny.

Powstaje sala komputerowa z 10 komputerami i dzięki temu uczniowie mogą w swojej szkole korzystać z zajęć informatyki. Wymieniono także wszystkie okna i drzwi w istniejącym budynku. Z godnie z reformą szkolnictwa od września 1999 roku zaczynają funkcjonować gimnazja. W związku z tym uczniowie klasy siódmej kontynuują naukę z Publicznym Gimnazjum w Bolesławiu, a w roku szkolnym 1999/2000 opuszcza także mury szkoły ostatnia klasa ósma.

W grudniu 1999 r. rozpoczyna się budowa nowej Sali gimnastycznej. Dzięki inicjatywie i finansowemu zabezpieczeniu Urzędu Gminy w Bolesławiu z Wójtem Włodzimierzem Smółką i Wicewójtem Ewą Muszyńską na czele oraz staraniom dyrektora szkoły Pani mgr Marii Makar i Gminnego Dyrektora SZOiW Pani Ireny Leśniak w ciągu niespełna roku powstaje obiekt wyjątkowo piękny, nowoczesny i funkcjonalny.  Szkole brakowało Sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia.

Rada Gminy poparła, więc tę inicjatywę i przekazała pokaźną sumę ok. 1.300.000 zł na realizację inwestycji. Obiekt wybudowano wysiłkiem niewielkiej gminy, przy 100 tyś zł wsparcia ZGH „Bolesław” w Bukownie, które Zarządca zakładu Pan Bogusław Ochab przeznaczył dla Szkoły.

15 grudnia 2000 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej Sali gimnastycznej połączone z Jubileuszem 50-lecia szkoły i w ten sposób rozpoczęła się kolejna karta w jej historii, zapisywana przez następne pokolenia uczniów szkoły w Krzykawie.

Warto nadmienić, iż nowa sala gimnastyczna ma wymiary 12 x24 metry i posiada pełne zaplecze sanitarne. Ze starą częścią szkoły zespolona jest przełączką, w której znajduje się gabinet dyrektora szkoły, sekretariat, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki szkolnej, poddasze zaadaptowane na bibliotekę i czytelnię oraz nowe szatnie dla uczniów i przestronna portiernia. Na balkonie Sali gimnastycznej funkcjonuje obecnie sklepik szkolny prowadzony przez Spółdzielnię Uczniowską.

Lata 2001-2004 to lata przełomowe w historii szkolnictwa w Gminie Bolesław, a przede wszystkim w historii szkoły w Krzykawie.

We wrześniu 2001 roku w murach szkoły zaczynają funkcjonować zamiejscowe oddziały Publicznego Gimnazjum w Bolesławiu. Powodem takiej zmiany była konieczność zapewnienia lepszych warunków nauki stale wzrastającej wówczas liczbie gimnazjalistów. Do oddziałów zamiejscowych w Krzykawie uczęszczała młodzież z Krzykawy, Krzykawki, Małobądza, Krza oraz z Lasek o Podlipia. Władze Gminy Bolesław zorganizowały dla uczniów dwóch ostatnich miejscowości przywóz i odwóz specjalnym szkolnym autobusem.

W czasie, gdy bolesławscy samorządowcy starali się jak najkorzystniej rozwiązać sprawę organizacji szkolnictwa w gminie, w szkole w Krzykawie dokonywano koniecznych remontów i modernizacji. Jeszcze w 2001 roku pomalowano kilka sal lekcyjnych oraz korytarze i klatkę schodową. W kolejnych latach w niektórych salach lekcyjnych położono nowe wykładziny podłogowe, a korytarz do szkolnej kuchni wyłożono płytkami (2002r.).

Kamieniem milowym w dziejach szkoły stał się przełomowy rok szkolny 2004/2005.                 1 września 2004 r. decyzją władz Gminy Bolesław w miejsce oddziałów zamiejscowych Publicznego Gimnazjum w Bolesławiu został powołany do życia Zespół Szkół w Krzykawie, w skład, którego weszły: Szkoła Podstawowa im. płk. Francesco Nullo oraz Gimnazjum. Wkrótce na drodze konkursu dyrektorem nowo utworzonego Zespołu Szkół została p. mgr Maria Makar.

Dołożyła ona wszelkich starań, aby dostosować warunki lokalowe szkoły do wymogów UE. W 2004 roku przeprowadzony został gruntowny remont szkolnej kuchni. W kotłowni zamontowano drzwi przeciwpożarowe, a boazerię na parterze i konstrukcje drewniane w bibliotece pomalowano farbą przeciwogniową. W następnym roku pomalowano kolejne sale lekcyjne i wymieniono w nich oświetlenie. Dla wygody i bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, rodziców i gości wykonano zadaszenie nad wejściem do starej części szkoły oraz dokonano naprawy podjazdu dla osób niepełnosprawnych, (2006r.)

 Niezwykle istotny dla dalszego rozwoju szkoły w Krzykawie stał się ubiegły rok szkolny – 2005/2006. 27 kwietnia 2006 roku Rada gminy Bolesław uchwałą nadała Gimnazjum i Zespołowi Szkół w Krzykawie imię płk. Francesco Nullo.

Wydarzeniu temu, poprzedzonemu referendum przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, towarzyszyło szereg działań mających na celu przybliżenie sylwetki bohaterskiego Włocha oraz podtrzymywanie pamięci o tych, którzy przelali krew w walce o wolność naszej ojczyzny. Spośród wielu przedsięwzięć warto wymienić chociażby konkurs historyczno-literacki: Płk Fr. Nullo – bohater powstania styczniowego”, „Dąb – strażnik historii”, konkurs na projekt albumu: „Moja gmina mój region” oraz „Sławne postacie regionu” czy konkurs pieśni patriotycznych. W czerwcu 2006 r. odbył się szkolny rajd „Szlakiem płk. Nullo” oraz spotkanie z p. Józefem Liszką znanym ze swojej pasji, jaka jest historia naszego regionu. Nawiązano także współpracę ze Szkołą Podstawową nr 4 w Olkuszu noszącą również imię pułkownika Francesco Nullo.

Stałym i zaszczytnym obowiązkiem młodzieży szkolnej z Krzykawy jest opieka nad pomnikiem Fr. Nullo na polanie w Krzykawce. Rokrocznie uczestniczy też ona wraz z dyrekcją i gronem pedagogicznym w uroczystościach upamiętniających bohaterską śmierć płk. Nullo w bitwie pod Krzyakwką – 5 maja 1863 roku.

Nadanie Gimnazjum i Zespołowi Szkół w Krzykawie imienia płk. Fr. Nullo stało się ukoronowaniem starań dyrekcji, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów naszej szkoły i ich rodziców.