Podręczniki rok szkolny 2018/2019

 

Wykaz podręczników

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 rodzice uczniów klas szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalnej  nie będą kupować podręczników, materiałów edukacyjnych  oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

Podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne do tych klas zostaną  zakupione przez szkołę z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i udostępione uczniom na początku roku szkolnego.